-

بایگانی‌ماهانه: فوریه 2017

Vitamin A  50,000 U + مشخصات کامل 0

Vitamin A 50,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 50,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432922 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A 50,000 U شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Artisunate  100 mg + مشخصات کامل 0

Artisunate 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artisunate 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430268 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Artisunate 100 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Potassium Iodide 65 mg + مشخصات کامل 0

Potassium Iodide 65 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Iodide 65 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432272 تاریخ (date): 1390/3/9 نام دارو (drug name): Potassium Iodide 65 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET...

Tacrolimus  1 mg + مشخصات کامل 0

Tacrolimus 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, sustained Release کد دارو (drug code): 87432651 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus 1 mg شکل دارویی (dosage form): Capsule, sustained...

Ketoconazole  2% + مشخصات کامل 0

Ketoconazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketoconazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SHAMPOO کد دارو (drug code): 87431556 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketoconazole 2% شکل دارویی (dosage form): SHAMPOO راه مصرف (route of admin):...

Human Papiloma Virus Vaccine + مشخصات کامل 0

Human Papiloma Virus Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Human Papiloma Virus Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431338 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Human Papiloma Virus Vaccine شکل دارویی (dosage form): INJECTION...

BCG  + مشخصات کامل 0

BCG + مشخصات کامل

نحوه مصرف BCG به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430333 تاریخ (date): نام دارو (drug name): BCG شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED راه مصرف (route...

Lamivudine  10 mg/ml + مشخصات کامل 0

Lamivudine 10 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lamivudine 10 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431575 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lamivudine 10 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه مصرف (route...

Hydrophilic Petrolatum  + مشخصات کامل 0

Hydrophilic Petrolatum + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrophilic Petrolatum به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431361 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrophilic Petrolatum شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Nitroglycerin  6.5 mg + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 6.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 6.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432019 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 6.5 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, EXTENDED...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان