ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ketorolac Trometamol 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketorolac Trometamol 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431558 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketorolac T..

ادامه مطلب