ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Etanercept 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Etanercept 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431071 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Etanercept ..

ادامه مطلب

Etanercept 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Etanercept 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431073 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Etanercept ..

ادامه مطلب