ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ursodeoxycholic Acid 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ursodeoxycholic Acid 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432855 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ursodeoxych..

ادامه مطلب

Ursodeoxycholic Acid 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ursodeoxycholic Acid 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432854 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ursodeoxych..

ادامه مطلب