ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Valproate Sodium 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87432870 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب