ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Buserelin 1 mg/ml, 5.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Buserelin 1 mg/ml, 5.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87430442 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Buserelin ..

ادامه مطلب