ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Daclizumab 5 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Daclizumab 5 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430783 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب