ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Zonisamide 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432991 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 25 mg ..

ادامه مطلب