-

دسته: BULK

Cresol   + مشخصات کامل 0

Cresol + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cresol به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430748 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cresol شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Resorcinol   + مشخصات کامل 0

Resorcinol + مشخصات کامل

نحوه مصرف Resorcinol به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432424 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Resorcinol شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Gentian Violet   + مشخصات کامل 0

Gentian Violet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gentian Violet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431265 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gentian Violet شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Hydrogen Peroxide Concentrate   + مشخصات کامل 0

Hydrogen Peroxide Concentrate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrogen Peroxide Concentrate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431358 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrogen Peroxide Concentrate شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route...

Dextrose   + مشخصات کامل 0

Dextrose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430834 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Potassium Iodide   + مشخصات کامل 0

Potassium Iodide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Iodide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432269 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Potassium Iodide شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Ammonium Hydroxide   + مشخصات کامل 0

Ammonium Hydroxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ammonium Hydroxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430197 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ammonium Hydroxide شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس