-

دسته: BULK

Cream Base   + مشخصات کامل 0

Cream Base + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cream Base به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430747 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cream Base شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Silver Nitrate   + مشخصات کامل 0

Silver Nitrate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Silver Nitrate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432524 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Silver Nitrate شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Eosin   + مشخصات کامل 0

Eosin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Eosin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431001 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Eosin شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Vitamin C  + مشخصات کامل 0

Vitamin C + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin C به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432936 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin C شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Lactose   + مشخصات کامل 0

Lactose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lactose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87431572 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lactose شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Chloroacetic Acid   + مشخصات کامل 0

Chloroacetic Acid + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chloroacetic Acid به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430579 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Chloroacetic Acid شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Clindamycin   + مشخصات کامل 0

Clindamycin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430654 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clindamycin شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Zinc Oxide   + مشخصات کامل 0

Zinc Oxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zinc Oxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87432980 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zinc Oxide شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

Acetone  + مشخصات کامل 0

Acetone + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetone به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430067 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetone شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin): دسته دارو...

Acetic Acid   + مشخصات کامل 0

Acetic Acid + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetic Acid به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK کد دارو (drug code): 87430066 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetic Acid شکل دارویی (dosage form): BULK راه مصرف (route of admin):...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان