ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Olopatadine Hydrochloride 5 mg/ 5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olopatadine Hydrochloride 5 mg/ 5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Eye Drop کد دارو (drug code): 87432050 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Olopatadine..

ادامه مطلب