ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Triamcinolone Acetonide 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triamcinolone Acetonide 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PASTE کد دارو (drug code): 87432814 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Triamcinolo..

ادامه مطلب