ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Purified Talc 5 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Purified Talc 5 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Strile Powder for INJECTION کد دارو (drug code): 87432377 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Purified Ta..

ادامه مطلب