ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز AEROSOL Ciclesonide 160mcg/puff + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciclesonide 160mcg/puff به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED

کد دارو (drug code): 87430600

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ciclesonide 160mcg/puff

شکل دارویی (dosage form): AEROSOL, METERED

راه مصرف (route of admin): INHALATION

دسته دارو (ATC Code): R03BA08

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور و انجام مطالعه بالینی

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz