ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز AEROSOL Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED

کد دارو (drug code): 87431518

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose

شکل دارویی (dosage form): AEROSOL, METERED

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): R03AK04

توضیحات کامل (Full Description): {Ipratropium bromide 20 mcg + Salbutamol ( As sulfate ) 100 mcg}/dose

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz