ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز AEROSOL Minoxidil 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Minoxidil 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,FOAM

کد دارو (drug code): 87431876

تاریخ (date): 1391/05/02

نام دارو (drug name): Minoxidil 5%

شکل دارویی (dosage form): AEROSOL,FOAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D11AX01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz