ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز AEROSOL Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION

کد دارو (drug code): 87431905

تاریخ (date): 1392/5/29

نام دارو (drug name): Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg

شکل دارویی (dosage form): AEROSOL, INHALATION

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): R03AK07

توضیحات کامل (Full Description): Mometasone Furoate200 mcg+Formoterol Fumarate 5mcg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz