-

نویسنده: ناشناس

Rifabutin   150 mg + مشخصات کامل 0

Rifabutin 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rifabutin 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432432 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Rifabutin 150 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Methocarbamol  100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Methocarbamol 100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methocarbamol 100 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431807 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methocarbamol 100 mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Fexofenadine Hydrochloride  120 mg + مشخصات کامل 0

Fexofenadine Hydrochloride 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fexofenadine Hydrochloride 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431135 تاریخ (date): 90/3/23 نام دارو (drug name): Fexofenadine Hydrochloride 120 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET...

Zonisamide  25 mg + مشخصات کامل 0

Zonisamide 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zonisamide 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE کد دارو (drug code): 87432991 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zonisamide 25 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE راه مصرف (route...

Salbutamol  2.5 mg/2.5ml + مشخصات کامل 0

Salbutamol 2.5 mg/2.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salbutamol 2.5 mg/2.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432483 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salbutamol 2.5 mg/2.5ml شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Deferiprone  500 mg + مشخصات کامل 0

Deferiprone 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferiprone 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430802 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Deferiprone 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Neomycin Sulfate  125 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Neomycin Sulfate 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Neomycin Sulfate 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431954 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Neomycin Sulfate 125 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه...

Iopromide   370 mgI/ml, 10ml  + مشخصات کامل 0

Iopromide 370 mgI/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iopromide 370 mgI/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION کد دارو (drug code): 87431503 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Iopromide 370 mgI/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION راه...

Cefuroxime  250 mg + مشخصات کامل 0

Cefuroxime 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefuroxime 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430547 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefuroxime 250 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Imatinib 100 mg + مشخصات کامل 0

Imatinib 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Imatinib 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431401 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Imatinib 100 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس