ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز BULK Polysorbate 80 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Polysorbate 80 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK

کد دارو (drug code): 87432253

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Polysorbate 80

شکل دارویی (dosage form): BULK

راه مصرف (route of admin):

دسته دارو (ATC Code): V03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي بالک


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz