ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز BULK Potassium Iodide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Iodide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات BULK

کد دارو (drug code): 87432270

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Potassium Iodide

شکل دارویی (dosage form): BULK

راه مصرف (route of admin):

دسته دارو (ATC Code): V03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي بالک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz