ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE LIQUID FILLED Valproic Acid 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproic Acid 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE LIQUID FILLED

کد دارو (drug code): 87432878

تاریخ (date): 33544

نام دارو (drug name): Valproic Acid 500 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE LIQUID FILLED

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N03AGO1

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz