ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, SOFT GEL

کد دارو (drug code): 87430060

تاریخ (date): 1390/07/04

نام دارو (drug name): Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, SOFT GEL

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N02BE71

توضیحات کامل (Full Description): Acetaminophen 325mg + Caffeine 40 mg+ Ibuprofen 200mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz