ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Betacarotene 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betacarotene 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87430358

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Betacarotene 15 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A11CA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz