ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Clofazimine 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clofazimine 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87430674

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Clofazimine 50 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J04BA01

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of lepromatous leprosy, including dapsone-resistant lepromatous leprosy and lepromatous leprosy complicated by erythema nodosum leprosum.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz