ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Cysteamine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cysteamine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87430770

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cysteamine 150 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A16AA04

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of corneal cystine crystal accumulation in cystinosis patients. Treatment of nephropathic cystinosis. (As Bitartarate)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz