ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Dabigatran Etexilate 110 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dabigatran Etexilate 110 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87430777

تاریخ (date): 1390/03/07

نام دارو (drug name): Dabigatran Etexilate 110 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): B01AE07

توضیحات کامل (Full Description): As Mesylate به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz