ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED

کد دارو (drug code): 87430917

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN COATED

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R06AA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz