ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Dipyridamole/ASA 200/25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dipyridamole/ASA 200/25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87430929

تاریخ (date): 1389/10/25

نام دارو (drug name): Dipyridamole/ASA 200/25 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): B01AC30

توضیحات کامل (Full Description): به شرط انجام مطالعه بالینی

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz