ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Doxycycline 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Doxycycline 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87430963

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Doxycycline 50 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J01AA02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Monohydrate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz