ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Duloxetine 60 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Duloxetine 60 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, DELAYED RELEASE

کد دارو (drug code): 87430972

تاریخ (date): 1390/3/7

نام دارو (drug name): Duloxetine 60 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, DELAYED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N06AX21

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور As Hydrochloride

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz