ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Hematinic + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hematinic به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED

کد دارو (drug code): 87431320

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Hematinic

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, GELATIN COATED

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): B03AD

توضیحات کامل (Full Description): VIT. B12 15mcg+Ferrous Fumarate 350 mg+VIT.C 150mg+Folic Acid 1mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz