ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Ibuprofen 200 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ibuprofen 200 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87431381

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ibuprofen 200 mg*

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): M01AE01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz