ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Imatinib 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Imatinib 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87431399

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Imatinib 100 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): L01XE01

توضیحات کامل (Full Description): (As Mesylate) Treatment of idiopathic hypereosinophilic syndrome including acute and chronic eosinophilic leukemia Treatment of Philadelphia-positive ALL Treatment of dermatofibrosarcoma protuberans Treatment of gastrointestinal stromal tumors

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz