ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Iodide [131i] Sodium 100 micCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodide [131i] Sodium 100 micCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87431467

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Iodide [131i] Sodium 100 micCi

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): V09FX03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست راديو داروها


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz