ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Mefenamic Acid 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mefenamic Acid 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87431730

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Mefenamic Acid 250 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): M01AG01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz