ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Memantine Hydrochloride 14 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Memantine Hydrochloride 14 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE,EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87431755

تاریخ (date): 1390/1/29

نام دارو (drug name): Memantine Hydrochloride 14 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE,EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N06DX01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz