ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Nitroglycerin 6.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 6.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87432019

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Nitroglycerin 6.5 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): C01DA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz