ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Piroxicam 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Piroxicam 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87432237

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Piroxicam 10 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): M01AC01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz