ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Sunitinib 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sunitinib 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87432643

تاریخ (date): 1391/12/23

نام دارو (drug name): Sunitinib 50 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): L01XE04

توضیحات کامل (Full Description): As Malate به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz