ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Ursodeoxycholic Acid 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ursodeoxycholic Acid 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87432856

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ursodeoxycholic Acid 300 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A05AA02

توضیحات کامل (Full Description): Management of the clinical signs and symptoms associated with primary biliary cirrhosis.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz