ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Adapalene 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adapalene 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87430087

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Adapalene 0.1%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D10AD03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz