ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Clindamycin /Clotrimazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin /Clotrimazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87430665

تاریخ (date): 1392/03/21

نام دارو (drug name): Clindamycin /Clotrimazole 2%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): VAGINAL

دسته دارو (ATC Code): G01A

توضیحات کامل (Full Description): Clindamycin(as Phosphate )2% + Clotrimazole2% W/W

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz