ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Eflornithine Hydrochloride 13.9% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Eflornithine Hydrochloride 13.9% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87430989

تاریخ (date): 1389/10/25

نام دارو (drug name): Eflornithine Hydrochloride 13.9%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): Topical

دسته دارو (ATC Code): D11AX16

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz