ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Mometasone Furoate 0. 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 0. 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87431898

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 0. 1%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): Topical

دسته دارو (ATC Code): D07AC13

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz