ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Permethrin 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Permethrin 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87432169

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Permethrin 5%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): P03AC04

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz