ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Phenytoin Sodium 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin Sodium 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87432198

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Phenytoin Sodium 1%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz