ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Silver Sulfadiazine/EGF (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.001%) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Silver Sulfadiazine/EGF (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.001%) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87432526

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Silver Sulfadiazine/EGF (Silver Sulfadiazine1% + Epidermal Growth Factor 0.001%)

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D06BA51

توضیحات کامل (Full Description): For promotion of cutaneous wound healing in extreme burn treatment protocols.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz