ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Triple Sulfa + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triple Sulfa به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87432835

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Triple Sulfa

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): VAGINAL

دسته دارو (ATC Code): G01AE10

توضیحات کامل (Full Description): Sulfathiazole 3.42 %+Sulfacetamide 2.86 %+Sulfabenzamide 3.7%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz