ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Urea More than 30% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Urea More than 30% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87432849

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Urea More than 30%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D02AE01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz