ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DOUCHE Povidone Iodine 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DOUCHE

کد دارو (drug code): 87432285

تاریخ (date): 1392/5/29

نام دارو (drug name): Povidone Iodine 10%

شکل دارویی (dosage form): DOUCHE

راه مصرف (route of admin): VAGINAL

دسته دارو (ATC Code): G01AX11

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz