ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز ENEMA Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA

کد دارو (drug code): 87430944

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g

شکل دارویی (dosage form): ENEMA

راه مصرف (route of admin): RECTAL

دسته دارو (ATC Code): A06AA02

توضیحات کامل (Full Description): Docusate Na 0.01g+Sorbitol 13.4 g

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz